J u l y  3,  8 p m
Z u m  G u t e n  H i r t e n  F r i e d e n a u

“Chi­ches­ter Psalms” BY Leo­nard Bernstein
“Mes­se solen­nel­le” BY Lou­is Vierne

Nei­ma Fischer, sopra­no // Anna Stein­kog­ler, harp // Danie See­ger, organ // Hau­ke Ren­kens, per­cus­sion // Frie­de­nau­er Kan­to­rei // KMD Tobi­as Brom­mann, conductor
Read more…