N o v e m b e r  3 0,
D e u t s c h e r  D i a l o g p r e i s

Pana­mo­ur is hono­u­red to play for Deut­sche Dia­log­preis 2023. Pri­va­te event.

Liam Mal­lett, flute
Anna Stein­kog­ler, harp